Historie stavby věže

Ačkoliv objekt, v němž se nacházíte, pochází až z poslední čtvrtiny 19. století, „dějiny věží“ na Dómském návrší jsou nepoměrně delší. Již v 11. století stávala na místě dnešní katedrály sv. Štěpána románská bazilika pravděpodobně se dvěma věžemi. Její gotická přestavba nebyla dokončena, a tak měl tento kostel téměř dvě staletí – alespoň dle dobových vyobrazení – pouze sanktusovou věžičku.

Chrám sv. Štěpána a tehdejší proboštský palác od Labe v roce 1651

Když se v 60. a 70. letech 17. století za prvního litoměřického biskupa Schleinitze stavěla raně barokní katedrála, mělo být její průčelí ozdobeno dvěma věžemi. K tomuto monumentálnímu dokončení dómu však nedošlo, neboť kvůli nestabilnímu sprašovému podloží musely být obě plánované věže sneseny. Pravděpodobně zde tehdy vznikla jakási provizorní zvonice.

Biskup Hugo František, hrabě Königsegg-Rottenfels, který Litoměřice v době svého devítiletého episkopátu navštívil pouze jednou, a to v roce 1716, rozhodl během tohoto svého pobytu o mnoha záležitostech – zřídil dva nové kanonikáty (I. a II. königseggiánský), nechal ohradit celé Dómské návrší, opravil katedrálu (která tak nese v průčelí vedle Schleinitzova i jeho erb) a rovněž rozhodl o vybudování důstojné zvonice vedle katedrály. Přikázal vykopat údajně až 11 metrů hluboké základy (kvůli stabilitě, v obavách, aby se neopakoval případ z doby stavby katedrály) a 23. prosince 1716 položil základní kámen k výstavbě nové zvonice. Ta však byla zejména kvůli tíživé finanční situaci, neboť biskup žil skutečným životem vysokého barokního preláta, vystavěna pouze v dřevěné podobě, a to pouze do výšky několika metrů. Nejednalo se tak o žádnou mohutnou věž, ale opět spíše o provizorní zvonici.

Provozní doba

10.00 – 17.00 hod
Květen a říjen: pouze soboty a neděle
Červen až září : každý den

Adresa:

Věž u katedrály sv. Štěpána, Litoměřice
Dómské náměstí
Litoměřice
412 01

Telefon:
+420 416 707 505
E-mail: info@inprincipio.cz